TOS en IK

Waar gebeurde verhalen over kinderen met een taalontwikkelingsstoornis.

Het doel van TOS en IK is om TOS bespreekbaar te maken voor het kind zelf en in tweede instantie voor de omgeving van het kind met TOS, zodat er begrip ontstaat. Maar bovenal is het de bedoeling dat het kind met TOS in dit boekje herkenning en erkenning zal vinden. Als je immers weet wat je beperkingen én mogelijkheden zijn, kun je je weg zoeken in het leven en op zoek gaan naar lot- en bondgenoten. Vanzelfsprekend is dit boekje ook te gebruiken voor en door kinderen die niet met TOS gediagnostiseerd zijn maar wel hinder ondervinden in de communicatie als gevolg van spraak-taalproblemen, zoals kinderen met ernstige dyslexie, autisme, slechthorendheid en niet aangeboren hersenletsel.

Schermafbeelding 2015-04-04 om 11.11.29

De afkorting TOS staat voor Taal Ontwikkelings Stoornis. We hebben gekozen voor de titel TOS en IK, alsof TOS een persoon is, dat met het kind ’IK’ avonturen beleeft. In TOS en IK worden specifieke kenmerken van TOS aan het licht gebracht middels herkenbare verhalen uit het dagelijks leven van een kind met TOS.

Bij ieder verhaal staat een illustratie die in één oogopslag weergeeft waar het over gaat. Elk verhaal gaat bovendien vergezeld van een korte toelichting en praktische tips voor begeleider en ouder.